Pubquiz 22 april 2022

PUPQUIZ Dorpshuis Dinteloord 2022

Vrijdagavond 22 april is het weer zover. De Pubquizmaster Chris Piguillet en zijn team brengt een bezoek aan Het Dorpshuis voor de legendarische Pubquiz.

Inschrijven kan tot 15 april.
Maximaal 40 teams, inschrijving op basis van binnenkomst aanmelding.
Een team mag maximaal uit 6 personen bestaan.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team.

Inschrijven kan door een email naar dorpshuisdinteloord@ziggo.nl te sturen met vermelding van de teamnaam en contactpersoon met telefoonnummer.
Wij hopen jullie weer te zien op vrijdagavond 22 april. Zaal open om 19.30 uur, start Pubquiz om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Hans en Maartje Bolluijt
Dorpshuis Dinteloord